...Make Energy!

درباره ما
برنامه ها
اصول انرژي باد
توربين بادي
لينکهاي مفيد
تماس با ما
انگليسی


محيط زيست ارث ما از پيشينيان نيست
امانت آيندگان نزد ماست
امانت دار خوبي باشيم

:درباره ما

:تاريخچه
شركت توربينهاي بادي ايران يك شركت خصوصي است كه در سال 1373 در تهران براي تحقيق، توسعه و توليد تو ربينهاي بادي و ساير تجهيزات انرژي هاي نو تاسيس گرديده است

:اهداف شرکت
هدف اصلي شرکت توربين هاي بادي معرفي و توسعه توربين هاي بادي و اشاعه دانش و فرهنگ استفاده از انرژي .هاي نو ميباشد
اين شرکت قصد دارد با بکارگيري تکنولوژي روز ، پژوهش هاي داخلي و حد اکثر استفاده از امکانات داخلي نسبت به ارائه تووربين هاي بادي و انرژي هاي نو اقدام کند

:امکانات و همکاران شرکت
اين شرکت از همکاري و پشتيباني گروهي از شرکت هاي مجرب در امر طراحي مهندسي ساخت ، بازاريابي و بازرگاني داخلي و خارجي بهره مند است
امکانات نيروي انساني اين شرکت بيش از 20 نفر با درجه مهندسي ، کارشناسي ارشد و دکترا و استادان دانشگاه مي باشد


 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
copyright@2004 www.Iranwindturbine.com