...Make Energy!

درباره ما
برنامه ها
اصول انرژي باد
توربين بادي
لينکهاي مفيد
تماس با ما
انگليسی


محيط زيست ارث ما از پيشينيان نيست
امانت آيندگان نزد ماست
امانت دار خوبي باشيم

:برنامه ها

 
با توجه به اهداف شرکت در مورد توليد و اشاعه دانش و فرهنگ استفاده از انرژي هاي نو به ويژه انرژي باد اين شرکت قصد دارد به امر
توليد توربين هاي بادي کوچک -
توربين بادي آبكش -
کيت هاي آموزشي -
ايجاد مزارع برق بادي با مشارکت سرمايه گذاران داخلي و خارجي -
و ديگر فعاليت ها مرتبط بپردازد

برنامه هاي در حال اجرا

الف-ساخت توربين بادي كوچك
ساخت توربين هاي بادي كوچك با ظرفيت 2و 5 و10 كيلووات در مرحله مطالعات فني
ب-ساخت توربين بادي آبكش
ساخت توربين بادي براي كشيدن آب از چاه در نقاط دوردست در مرحله مطالعات اقتصادي
ت-ساخت كيت آموزشي
اين شركت در مورد ساخت كيت آموزشي توليد برق با باد در مقياس آزمايشگاهي براي آزمايشگاه فيزيك دبيرستانها در مرحله آماده کردن نمونه و سپس آمادگي براي مذاکره و عقد قرارداد
ث-نمايندگي فروش
اين شركت براي فروش، نصب و راه اندازي توربين هاي بادي بزرگ و اخذ نمايندگي از شركتهاي معتبر خارجي اقداماتي را انجام داده است
ج-ايجاد مزارع برق بادي
در مورد ايجاد مزارع برق بادي ، راهكارهاي زير از سوي اين شركت در حال پي گيري است
ج-1- امكان ايجاد مزارع برق بادي با مشاركت سرمايه گذاران داخلي
اين شركت در صورت وجود پيشنهاد براي ايجاد مزارع برق بادي از سوي سرمايه گذاران داخلي آماده مشاركت و انجام كليه امور فني و اجرائي است
ج-2- امكان ايجاد مزارع برق بادي با مشاركت سرمايه گذاران خارجي
اين شركت آمادگي دارد در صورت وجود طرف علاقمند خارجي براي سرمايه گذاري درايجادمزارع برق بادي در ايران مشارکت نمايد
ج-3- امكان ايجاد مزارع برق بادي در مقياس كوچك
اين شركت آمادگي دارد در صورت وجود تقاضاي كافي و قيمت متناسب ، براي سرمايه گذاري در ايجاد مزارع برق بادي كوچك در نقاط دور كشور براي برق رساني به روستاهاي كوچك يا مثلا گردنه هاي مهم راهها يا پاسگاههاي دور افتاده مرزي مشاركت نمايد

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
copyright@2004 www.Iranwindturbine.com