...Make Energy!

درباره ما
برنامه ها
اصول انرژي باد
توربين بادي
لينکهاي مفيد
تماس با ما
انگليسی
 


الف- پره ها
بيشتر توربينها بين 2 يا 3 پره دارند. باد به پره ها برخورد ميکند و باعث چرخش آنها ميشود

ب- ترمز

با استفاده از سيستم ترمز ديسکي ميتوان توربين را بطور هيدروليکي در مواقع عادي حتي اضطراري متوقف کرد

پ- بخش کنترل

بخش کنترل توربين را هنگامي که سرعت باد بين 4 تا 25 مترثانيه است بکار مياندازد و هنگامي که سرعت باد به بالاتر از 25 متر بر ثانيه ميرسد آن را متوقف ميکنند. توربينها نميتوانند در سرعتهاي بيشتر از 25 متر بر ثانيه به کار خود ادامه دهند در سرعت بالاي 30 متر بر ثانيه امکان سقوط برج ها نيز وجود دارد
ت- جعبه دنده -گيربکس
گيربکس توربينهاي بادي ميتوانند سرعت کم چرخش محور پره ها را با ضريب تبديل مثبت به سرعت بالا که در ژنراتور استفاده ميشود، تبديل کند

ث- ژنراتور

ژنراتور در حقيقت بخش تبديل انرژي مکانيکي باد به انرژي برق (الکتريکي) است. ژنراتورهاي بکار برده شده، ژنراتورهاي آسنکرون و سنکرون مي باشند

ج- ناسل

قسمت اصلي توربين بادي که رتور به آن متصل است را ناسل ميگويند. ناسل در بالاي برج قراردارد، شامل جعبه دنده، شافت اصلي ژنراتور، بخش کنترل و ترمز است. بعضي از ناسلها آنقدر بزرگند که تکنسين ها ميتوانند داخل آن بايستند
در گذشته توربينهاي بادي بايک سرعت دوراني ثابت (دور روتور) کار مي کردند، اما مدلهاي امروزِي تقريبا سيستم يک سرعته را کنار گذاشته اند. از ميان 58 مدل توربين موجود، 2 مدل يک سرعته، 23 مدل دو سرعته و 34 مدل با سرعت متغير وجود دارند

د- روتور

به مجموعه تيغه ها و توپي وسط آنها روتور مي گوييم

ذ- دکل

دکلها معمولا از فولادهاي استوانه اي يا شبکه اي ميله هاي فولادي ساخته ميشوند، چون سرعت باد با افزايش ارتفاع زياد ميشود
دکلهاي بلند باعث مي شوند توربين انرژي بيشتري بگيرد و الکتريسته بيشتري توليد کند

ه- سنسورهاي اندازه گيري
شامل دو سنسور سرعت سنج جهت نما ميباشد که اولي سرعت باد و دومي جهت باد را به دقت مشخص ميکند و اطلاعات حاصل را به بخش کنترل ميدهد. براساس اين اطلاعات زمان کار توربين زاويه چرخ انحراف (yaw system) مشخص ميشود
که اين چرخ، توربين را دقيقا در جهت وزش باد قرار ميدهد

ر- موتور انحراف

(سيستم yaw ) يک سيستم ترکيبي الکتريکي مکانيکي است . هدايت اين سيستم توسط واحد کنترل انجام مي شود. بر اساس اطلاعات رسيده از قسمت اندازه گيري واحد کنترل جهت باد قالب را تعيين کرده به موتور انحراف فرمان ميدهد که اين موتور توربين را در راستاي مناسب بچرخاند. اين سيستم فقط در توربينهاي بزرگ متصل به شبکه کاربرد دارد
در توربينهاي بادي سايز کوچک به جاي چرخ انحراف (yaw system) از بالچه استفاده ميکنند
اين بالچه، توسط جريان باد خود به خود توربين را در راستاي مناسب قرار مي دهد


  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
copyright@2004 www.Iranwindturbine.com